Nasi partnerzy

Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową Słupska Specjalna Strefa Ekonomiczna
Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego Gdańska Fundacja Przedsiębiorczości
Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna
Pomorskie Obserwatorium Gospodarcze Pomorski Park Naukowo-Technologiczny
Agencja Rozwoju Pomorza  
Regionalne Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych Regionalne Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych
Czy wiesz, że ... > Gospodarka

Gospodarka

» Kluczowe sektory gospodarki

» Pomorskie klastry

» Handel zagraniczny

» Turystyka

» Finanse 

» Raporty i analizy o gospodarce


Gospodarka województwa pomorskiego oparta jest na sektorze usług, choć w ostatnim czasie spadła liczba zatrudnionych w usługach na rzecz przemysłu i budownictwa. Profil gospodarczy województwa budują dwa główne nurty przemysłu: tradycyjny (gospodarka morska, przemysł rafineryjny i spożywczy) oraz wysokich technologii (przemysł elektroniczny, sektor informatyczny, farmacja i biotechnologia). Ważną dziedzina gospodarki jest także turystyka.

W województwie istnieje kilka klastrów, spośród których warto wspomnieć zwłaszcza o tych charakterystycznych dla pomorskiej gospodarki: stoczniowym (w tym także rozwinięty klaster jachtowy) oraz klaster producentów biżuterii z bursztynu.

PKB województwa przekroczyło 50% średniej dla UE-27. Pod względem dochodów publicznych na mieszkańca Pomorskie zajmuje 2. miejsce w kraju, przy czym dochody te są wyższe od wydatków, co świadczy o finansowej samowystarczalności regionu.

Wysoki jest również poziom eksportu w przeliczeniu na mieszkańca przekraczający znacznie średnią dla kraju. 

 

Linki:


Pomorskie Obserwatorium Gospodarcze

Pomorski Przegląd Gospodarczy

Pomorskie Obserwatorium Rynku Pracy

Pomorskie Towarzystwo Gospodarcze

Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową

SHIPORT Portal Branżowy Przemysłu Okrętowego

EUROSTER Partnerstwo na rzecz rozwoju zdolności adaptacyjnych firm i pracowników przemysłu okrętowego

Innowacyjna Gospodarka na GPW

ALL-BIZ.INFO Polska

Agencja Rozwoju Przemysłu

Informacja Gospodarcza Cyber Biznes

InfoData

Agencja Infrobrokering

Baza danych województwa pomorskiego


Copyright 2008 Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego